woensdag 17 augustus 2016

Het goede.


Ik besloot de kennis, vaardigheden en liquide middelen die ik tot dusver met behulp van leven had vergaard uitsluitend te gebruiken voor het goede. Ik had er grondig over nagedacht en dit leek me voor iedereen het beste.

Opgetogen over mijn besluit stortte ik me met overgave en vastberadenheid op het doen van het goede.
Ik bleek er erg goed in. Beter nog dan anderen die ook het goede deden. Al gauw was ik in het goede de beste.

Mijn goedheid bleef niet onopgemerkt, het duurde niet lang of de kranten stonden vol inspirerende artikelen over mij, mijn kennis, mijn vaardigheden en het goede. De mensen namen een voorbeeld aan mij.
Ze waren niet zo goed als ik, maar in mijn goedheid moedigde ik ze aan.

De wereld werd een betere plaats. Goed, nee, maar beter, dat wel.


vrijdag 20 mei 2016

Een wolharige neushoorn van rode leem kun je niet eten.


wil je weten wat hier staat
lees dan niet de woorden kijk
in de richting die ze wijzen
zo rechts het gedicht af
en dan nog een beetje verder
dat is wat hier staat

want ook dit woord dit hier is woord
zoals een klok de tijd is
o, klok, koddige grottekening van de tijd!

wil je weten hoe laat het is
kijk nooit naar de wijzers kijk
in de richting waarheen
het dichtstbijzijnde raam uit
wacht tot je iets ziet bewegen
iets ziet kruipen iets ziet vliegen

wacht zonodig dagen
tijd heelt alle woordenvrijdag 6 mei 2016

Wat nu?

I climbed mt. Now What all the way to the question mark. Such a quiet place. 
The clouds blocking the (surely amazing) view will go away at some point...

zaterdag 30 april 2016

Onuitlegbaarheid.

de manier waarop de dingen in elkaar bleken te passen
van gewendheid onopgemerkt
de letters van je handschrift
ingrediënten van je appeltaart
hoe wij altijd de kinderen zijn
is onuitlegbaar te noemen

de manier waarop de dingen uit elkaar bleken te vallen
onopvangbaar en ontglippend
de letters van je handschrift
hoe wij nog steeds de kinderen zijn
over appeltaart wil ik het niet hebben
is nog onuitlegbaarder

zo zijn er dus dingen die onuitlegbaar zijn
maar wat het onuitlegbaarst is
is het ook onuitwisbaarst
dat is wat er overblijft als ik mijn ogen dicht doe en mam zeg