woensdag 1 januari 2014

2014, het Jaar van de Stemoefening.


15 januari zijn er in Utrecht de nodige Stemoefeningen.

Mocht je bijvoorbeeld de behoefte hebben je te ontpoppen tot een juichende menigte, dan doet zich 15 januari een uitgelezen kans voor, er zal wat worden af gestemd bij deze gelegenheid! Een stemfestijn, voor de connaisseur.

Zij die over een hoed beschikken, zouden kunnen overwegen deze mee te brengen om deze de lucht in te werpen, ter verhoging van de feestvreugde. Heb je geen hoed, neem dan pepermuntjes mee om door te geven. Draag een das, kam je haar, groet je buur, gebruik je stem en juich.

Wie of wat er bejuicht moet worden laat ik aan jullie, maar het bejuichen van ondergetekende behoort tot de mogelijkheden.
Mocht er in mijn voordeel worden gejochen, ben ik op 1 februari nogmaals potentieel juichmateriaal. Dan niet meer half, maar heel! Hoezee! Hoezee! 

Zeggen dat je komt stemmen kan hier. Tot dan, menigte.