woensdag 17 augustus 2016

Het goede.


Ik besloot de kennis, vaardigheden en liquide middelen die ik tot dusver met behulp van leven had vergaard uitsluitend te gebruiken voor het goede. Ik had er grondig over nagedacht en dit leek me voor iedereen het beste.

Opgetogen over mijn besluit stortte ik me met overgave en vastberadenheid op het doen van het goede.
Ik bleek er erg goed in. Beter nog dan anderen die ook het goede deden. Al gauw was ik in het goede de beste.

Mijn goedheid bleef niet onopgemerkt, het duurde niet lang of de kranten stonden vol inspirerende artikelen over mij, mijn kennis, mijn vaardigheden en het goede. De mensen namen een voorbeeld aan mij.
Ze waren niet zo goed als ik, maar in mijn goedheid moedigde ik ze aan.

De wereld werd een betere plaats. Goed, nee, maar beter, dat wel.